Leefbaar Krimpenerwaard heeft de volgende kernpunten:

 • Er komt een maximale snelheid van 30 km per uur in de woonwijken.
 • Woonstraten worden ingericht als woonerven, waar de auto te gast is.
 • Ruim 25% van de noodhulp (ambulance, brandweer en politie) komt niet binnen de gestelde 15 minuten. De aanrijtijden moeten omlaag: wij investeren in extra ambulance- en politiepost(en).
 • De veiligheidsregio Hollands Midden moet meer investeren in de Krimpenerwaard, daar gaan we ons hard voor maken. De politiecapaciteit in de Krimpenerwaard is te laag; 1 à 2 dienstauto’s in het weekend is veel te weinig. De landelijke norm van 1 agent per 5000 inwoners is veel te laag. Die norm moet fors omhoog, waarbij het oppervlakte van de gemeente mede bepalend moet zijn in verband met de lange aanrijtijden. We gaan vaste handhavers koppelen aan iedere kern (“dorpsmanagers”).
 • We maken ons hard voor een verdubbeling van het aantal boa’s (minimaal 1 boa per kern, in de grotere kernen 2).
 • Boa’s moeten zichtbaarder aanwezig zijn en taakgerichter ingezet worden: wij willen een Boa op groen, dierenwelzijn, natuurgebieden en geluidsoverlast.
 • We willen een nieuwe combinatiepost brandweer/ambulance in Bergambacht.
 • We stimuleren BHV-hulpverlening en EHBO-opleidingen.
 • We willen voldoende vrijwilligers in de acht brandweerkazernes in de Krimpenerwaard. Deze vrijwilligers zijn onze helden voor de toekomst! Iedere kazerne moet over het juiste materieel beschikken om bij calamiteiten zelfstandig te kunnen handelen.
 • Inwoners willen liever geen coffeeshop in de ‘achtertuin’. Dit kan overlast geven en een aanzuigend effect hebben. Daarnaast is er geen politiecapaciteit om te handhaven. Als gemeente willen we het landelijk beleid volgen. 
 • We maken ons hard voor het realiseren van meer camerabewaking (met beveiligings-data) in de grote kernen en op essentiële punten om de veiligheid te versterken.
 • We maken het verkeer veiliger op de N207 en N210 met een doelgroepenstrook voor bus, vrachtwagens, hulpdiensten en vergunninghouders.
 • Doorgaande fietspaden moeten verlichting krijgen voor de veiligheid. Bijvoorbeeld door het toepassen van intelligente lantaarnpalen, die reageren op aanwezigheid en in de nacht dempen.