Leefbaar Krimpenerwaard heeft de volgende kernpunten:

 • We verbeteren de dienstverlening van de gemeente. Mensen moeten centraal staan. Inwoners en ondernemers worden zo goed mogelijk bediend op het kanaal dat zij kiezen, vanuit het principe ‘online waar het kan en persoonlijk waar het moet’.
 • Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners van Krimpenerwaard nauw betrokken zijn bij het plannen van een nieuw centraal gemeentehuis in Bergambacht.
 • Het nieuwe gemeentehuis wordt het Huis van Krimpenerwaard en dus van alle inwoners. We willen het gebouw combineren met nieuwe woningen en verenigingen.
 • Belangrijke beslismomenten in de planvorming worden overlegd met de Raad.
 • Het nieuwe gemeentehuis moet multifunctioneel, toekomstbestendig, flexibel, duurzaam/circulair en goed bereikbaar zijn. Natuurlijk moet het ook geschikt zijn voor efficiënte bedrijfsvoering en perfecte dienstverlening. Zo kan er optimaal samengewerkt worden met alle medewerkers van de gemeente en maatschappelijke partners, ondernemers en de inwoners van alle kernen.
 •  Inwoners worden nauw betrokken bij de herontwikkeling van de oude locaties van de gemeentelijke afdelingen in Stolwijk, Schoonhoven, Lekkerkerk en Bergambacht en van de buitendienst in Krimpen aan de Lek, Ouderkerk, Bergambacht en Schoonhoven. Hier liggen kansen voor woningen!
 • Iedere kern krijgt een vast servicepunt bij een cultuur- of dorpshuis, die op bepaalde dagen geopend is.
 • Er komt een belbus die oudere en hulpbehoevende inwoners ophaalt en thuisbrengt.
 • Er komt een mobiel stadskantoor (“stadsbus”) die op vaste dagen in de dorpen staat (indien er geen dorpshuis beschikbaar is).
 • We zetten ons in voor het verbeteren van groenvoorzieningen en onderhoud van de fietsenpaden en trottoirs. Geen losliggende stenen en tegels!
 • Er komt een nieuwe milieustraat in Bergambacht op het industrieterrein. De milieustraat moet goed bereikbaar en beschikbaar zijn. We zorgen voor langere openingstijden, van 08.00 – 20.00 uur, ook op zaterdag. We onderzoeken opening op zondag en een avondopenstelling. U kunt zonder afspraak komen.
 • We zetten ons in voor betaalbaarder en flexibeler grof afval ophalen.
 • We willen een systeem-afvalinzameling voor de gehele Krimpenerwaard.We onderzoeken of nascheiden mogelijk is. Hierdoor heeft u minder afvalbakken rondom het huis.
 • Het dumpen van afval wordt aangepakt!
 • We trekken de regels gelijk voor de verenigingen in de Krimpenerwaard die oud papier en karton ophalen. Er zit nu nog veel verschil tussen de afspraken en inkomsten van de verenigingen. Het is belangrijk om voldoende tijd te nemen voor een goede regeling, die op draagvlak kan rekening van de inwoners en de verenigingen.
 • De gemeente moet landelijk beleid voor het afsteken van vuurwerk volgen. Er komt geen lokaal verbod. Mocht het verbod er komen, dan zijn wij voorstander van gemeentelijke vuurwerkshows.
 • Leefbaar Krimpenerwaard is voor gelijkheid. Wij kijken naar geschiktheid. Het nieuwe college moet bestaan uit personen die daar het meest geschikt voor zijn, ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd. Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan meer diversiteit in het college.
 • Leefbaar Krimpenerwaard is voorstander van een ombudsman of -vrouw, zodat klachten beter afgehandeld en bewaakt worden.
 • Ieder dorp krijgt een contactpersoon op ambtelijk en bestuurlijk niveau om initiatieven van de gemeenschap te stimuleren en te ondersteunen.