Leefbaar Krimpenerwaard heeft de volgende kernpunten:

  • Een veilige en gezonde leeromgeving voor leerlingen en docenten is belangrijk.
  • Leefbaar Krimpenerwaard zet zich in voor breed toegankelijk basisonderwijs voor iedereen. De huidige basisscholen per kern moeten beschikbaar blijven.
  • Wij investeren in actieve ondersteuning van bewegingsonderwijs op basisscholen zodat motorische achterstanden voorkomen worden.
  • De vorming van IKC’s (Integrale Kindcentra) moet centraal staan bij de (ver)nieuwbouw van het primair en voortgezet onderwijs.
  • Er moet extra geïnvesteerd worden door gemeenten om zo kwalitatief goede huisvesting te kunnen realiseren.
  • We maken ons hard voor het behouden en uitbreiden van MBO-opleidingen in de Krimpenerwaard.
  • Leefbaar Krimpenerwaard is geen voorstander van een derde voortgezet-onderwijs-locatie in Krimpen aan den IJssel (Driestar). We willen de locatie van Driestar en het Gemini college in Lekkerkerk behouden en eventueel uitbreiden.
  • We streven naar een eigen locatie voor speciaal onderwijs in de gemeente Krimpenerwaard (zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs).