Raadsvragen Controle Vergunningen

Raadsvragen Controle Vergunningen

Toelichting bij en doel van de vragen:


In de Krimpenerwaard zijn meerdere plekken waar industrie, verenigingen en inwoners dicht bij elkaar
zitten. Om dit samenstel in goede banen te leiden is al een uitdaging op zich. Er bestaat al snel
onbegrip naar elkaar en ook naar de gemeente.


Een voorbeeld hiervan is het buurtschap Bergstoep, waar een dergelijke situatie bestaat. Om te
zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt, heb je vertrouwen in elkaar nodig. Maar zeker is ook
controle nodig op het naleven van alle regels en vergunningen.


Voorkomen is beter dan genezen. Door het aanstellen van een persoon die de naleving van regels en
goede onderlinge communicatie bewaakt houden we de lijntjes tussen bedrijven, verenigingen en
bewoners kort en kunnen we een hoop leed voorkomen.


Vragen:

 1. Is het college bereid te onderzoeken voor het aanstellen van een persoon voor communicatie
  tussen bovengenoemde partijen?

  Zo ja, op welke wijze gaat het college hier invulling aan geven?
  Zo nee, Waarom wil het college dit niet onderzoeken?
 2. Is het college bereid te onderzoeken of het aanstellen van een functionaris zoals hierboven
  uitgelegd waarde heeft voor onze gemeente, met name ook om een hoop werk achteraf te
  besparen?

  Zo ja, op welke wijze gaat het college hier invulling aan geven?
  Zo nee, waarom wil het college dit niet onderzoeken?