Leefbaar Krimpenerwaard en PvdA-GroenLinks dienen gezamenlijk motie in voor gedeelde verantwoordelijkheid huisvesting de Bastille

Leefbaar Krimpenerwaard en PvdA-GroenLinks dienen gezamenlijk motie in voor gedeelde verantwoordelijkheid huisvesting de Bastille

Krimpenerwaard, In een gezamenlijke inspanning hebben de fracties van Leefbaar Krimpenerwaard en PvdA-GroenLinks een motie ingediend tijdens de recente raadsvergadering van Krimpenerwaard. De motie, getiteld “Verantwoordelijkheidsgevoel huisvesting de Bastille”, roept op tot een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de gemeente en het bestuur van de Bastille om te zorgen voor permanente huisvesting na het tijdelijke verblijf in het stationsgebouw.

Sociëteit

De Bastille, een sociëteit in Schoonhoven, staat voor een gedwongen verhuizing, die gedreven wordt door de ontwikkeling van de Spoorzone. Het college van B&W heeft herhaaldelijk de herhuisvesting erkend als een belangrijk aspect van deze ontwikkeling. Bovendien heeft de aanwezigheid van de Bastille aantoonbare maatschappelijke meerwaarde voor de lokale jongeren. ‘’Het is belangrijk dat jongeren een plek hebben om samen te komen en zich te kunnen vermaken” aldus Jeffrey Groen (23) van Leefbaar Krimpenerwaard en Sandro Kovačić (26) van PvdA – GroenLinks.

“Met deze motie willen we benadrukken dat het vinden van een passende oplossing voor de huisvesting van de Bastille een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel de gemeente als het bestuur van de Bastille,”

aldus Jeffrey Groen en Sandro Kovačić, woordvoerders van Leefbaar Krimpenerwaard en PvdA-GroenLinks.

Wederzijds vertrouwen

Leefbaar Krimpenerwaard en PvdA-GroenLinks benadrukken het belang van wederzijds vertrouwen en uitgesproken intenties om tot permanente huisvesting te komen na het tijdelijke verblijf in het stationsgebouw. Ook wordt gesteld dat de Bastille niet alleen de verantwoordelijkheid kan dragen voor herhuisvesting, gezien de beperkte middelen van de Bastille, die hoofdzakelijk draait op vrijwilligers.

“Met deze motie willen we benadrukken dat het vinden van een passende oplossing voor de huisvesting van de Bastille een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel de gemeente als het bestuur van de Bastille,” aldus Jeffrey Groen en Sandro Kovačić, woordvoerders van Leefbaar Krimpenerwaard en PvdA-GroenLinks. “We roepen het college op om actief betrokken te blijven en te streven naar een duurzame oplossing waarbij beide partijen hun verantwoordelijkheid nemen.”

Leefbaar Krimpenerwaard en PvdA-GroenLinks verzekeren dat zij zich blijven inspannen om deze kwestie op een constructieve en rechtvaardige manier aan te pakken, en roepen het college op om hetzelfde te doen.