Leefbaar Krimpenerwaard heeft de volgende kernpunten:

 • Er wordt niet gebouwd bij recreatie- en natuurgebieden.
 • Er komen geen grote windmolens in de Krimpenerwaard. Overlast voor inwoners (met name geluidsoverlast) is groot en visueel past het niet in de omgeving.
 • Kleine windmolens (een 15 meter hoge paal, met wiek 22 meter hoog) worden toegestaan bij boeren en bedrijven. Maar niet in de buurt van woonwijken.
 • We gaan bestaande molens ombouwen tot windmolens voor energievoorziening.
 • We stimuleren het plaatsen van zonnepanelen boven het realiseren van zonneweides. Te beginnen op (daken van) alle gemeentelijke accommodaties, onderwijs- en sportaccommodaties en parkeerterreinen bij sportvoorzieningen. Deze accommodaties moeten ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (BENG) worden om te voldoen aan de ambitie om in 2030 50%, en in 2050 100%, een energie- en CO2-neutrale gemeente te zijn die geen fossiele brandstoffen meer gebruikt.
 • Bij gebouwen waar sprake is van vernieuwbouw en renovatie moet het uitgangspunt duurzame levensduurverlenging zijn.
 • De waterkracht van de Lek en de Hollandse IJssel moet benut worden. Dit doen we door gebruik te maken van het getijdenverschil en de stroming voor de productie van energie. Wij willen een proef doen in de Sliksloot langs de rivier.
 • Leefbaar Krimpenerwaard steunt de bioboeren en maakt ruimte voor innovatieve eco-landbouw.
 • We stimuleren boeren om een bijdrage te leveren aan de energie-transitie. Hierbij denken wij aan de productie van waterstof en het bouwen van noodzakelijke warmtenetten in kernen, die gevoed kunnen worden door duurzame bronnen, zoals aardwarmte (geothermie), duurzame restwarmte uit de industrie, of warmte uit oppervlaktewater of de zon.
 • Bodemdaling moet worden tegengegaan en proefprojecten gestimuleerd, waardoor de CO²-uitstoot verminderd kan worden. De bodemdaling is een grote nationale milieubelasting. Deze daling zorgt voor meer CO²-productie dan onze volledige natuur kan compenseren.
 • Wij willen geen uitbreiding van het aantal megastallen.
 • Overpopulatie van inheemse soorten dieren, zoals ganzen en rivierkreeften, moet worden tegengegaan. Dat kan ook op andere manieren dan via de jacht. We volgen de regels van Staatsbosbeheer.