Ammerstol

 • We behouden het cultuur- en dorpshuis, waar de verenigingen, de bibliotheek en het servicepunt van de gemeente een plek hebben.
 • We willen de gemeenschap levend houden!
 • Basisschool De Kromme Draai moet een betere huisvesting krijgen.
 • We maken ons hard voor een veiligere oversteek van de provinciale weg N210.
 • We realiseren meer betaalbare woningen voor eigen inwoners.
 • Met de deelscooter naar de bushalte.
 • De bestaande groenvoorzieningen moeten beter worden onderhouden.
 • We pakken de aso’s harder aan.

Bergambacht

 • We realiseren meer betaalbare woningen voor eigen inwoners.
 • Er komt een nieuwe milieustraat, een Huis voor de Stad voor de gehele gemeente Krimpenerwaard.
 • Er komt een P&R bij de kruising N207/N210 en met de waterbus naar de stad.
 • We realiseren meer speel- en groenplekken.
 • De snelheid in het centrum gaat omlaag en moet worden gehandhaafd.
 • We stimuleren uitgaansgelegenheden voor jongeren.
 • We willen de Hoofdstraat autoluw. De parkeerproblemen in het centrum moeten worden opgelost!
 • We willen geluidschermen langs de N210 voor betere leefbaarheid.
 • In de toekomst gaat de N210 het dorp uit.

Berkenwoude

 • We zetten ons in voor betere voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de winkel(s).
 • Huidige sport- en onderwijsvoorzieningen blijven behouden.
 • Er komen betere verbindingen in het openbaar vervoer en een uitbreiding van het openbaar vervoer in de avonduren en de weekenden.
 • We realiseren meer betaalbare woningen voor eigen inwoners.

Gouderak

 • We willen geen zwaar vrachtverkeer door de dorpskern. Dit voorkomen we door een milieuzone voor vrachtverkeer, een weegbrug en cameratoezicht.
 • We gaan strenger handhaven in de 30-kilometerzone.
 • We gaan een rondweg om Gouderak aanleggen, om de enorme overlast te verminderen. Geen rondweg langs de bestaande bebouwing.
 • We realiseren meer betaalbare woningen voor eigen inwoners.
 • Leefbaar Krimpenerwaard wil veilige dijken, vooral in de avond en nacht. De situatie is nu levensgevaarlijk met de geparkeerde auto’s.
 • Er komen betere verbindingen in het openbaar vervoer en een uitbreiding in de avonduren en de weekenden.

Haastrecht

 • Geen vrachtwagens en landbouwverkeer meer door het centrum!
 • We gaan versneld een tweede ontsluitingsbrug over de IJssel aanleggen, alleen voor vrachtwagens en landbouwverkeer.
 • Er komt een fietspad onder de nieuwe brug door, zodat het doorgaand fietsverkeer Steinsedijk geen hinder heeft van het zware verkeer.
 • Leefbaar Krimpenerwaard wil snel meer leefbaarheid in het centrum. Dit realiseren we door het verplaatsen van de supermarkt naar het nieuwe woon-/werkgebied Kleine Betuwe.
 • We maken de kades in heel Haastrecht langs de Hollandse IJssel aantrekkelijk.
 • We realiseren meer betaalbare woningen voor eigen inwoners.

Krimpen aan de Lek

 • Het betere alternatief voor zittende lokale partijen!
 • De verkeersveiligheid in de Hoofdstraat moet beter. Dit gaan we doen door snelheidsbeperkende maatregelen in te voeren, het aanleggen van vier zebrapaden, bebording en een veilige inrichting.
 • We pakken groenvoorzieningen aan en onderhouden deze.
 • Er komen meer parkeerplaatsen in wijken en in het centrum.
 • Er komen betere verbindingen in het openbaar vervoer en een uitbreiding in de avonduren en de weekenden.
 • Met de deelscooter naar de bushalte en met de waterbus naar de stad.
 • Leefbaar Krimpenerwaard wil veilige dijken, vooral in de avond en nacht. De situatie is nu levensgevaarlijk met de geparkeerde auto’s.

Lekkerkerk

 • Het betere alternatief voor zittende lokale partijen!
 • We gaan zorgen dat er een cultuur- en dorpshuis komt, waar de verenigingen, de bibliotheek en het servicepunt van de gemeente een plek krijgen. Laat Amicitia blijven bestaan.
 • Er komt een veilig overzichtelijk winkelplein voor alle gebruikers met duidelijke parkeervlakken. Meer handhaven!
 • We pakken groenvoorzieningen aan en onderhouden deze.
 • Er komen betere verbindingen in het openbaar vervoer en een uitbreiding in de avonduren en de weekenden.
 • Lekkerkerk krijgt een eigen waterbushalte.
 • We realiseren meer betaalbare woningen voor eigen inwoners.

Ouderkerk a/d IJssel

 • Het betere alternatief voor zittende lokale partijen!
 • Er komen snelheids-beperkende aanpassingen aan de Kerkweg en de Burgemeester Neetstraat.
 • We pakken oude vervallen panden en braakliggende terreinen aan zodat deze beschikbaar komen voor woningbouw.
 • Leefbaar Krimpenerwaard wil veilige dijken, vooral in de avond en nacht. De situatie is nu levensgevaarlijk met de geparkeerde auto’s.
 • In het KIJK project moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met alle zienswijzen, input en opmerkingen ten aanzien van verkeersveiligheid, ruimtelijke kwaliteit, belemmeringen van uitzicht en dergelijke van alle betrokken burgers en bedrijven.
 • Beter openbaar vervoer en invoeren deelscooters.

Schoonhoven

 • Geluidschermen langs de N210 voor betere leefbaarheid.
 • In de toekomst gaat de N210 de stad uit.
 • De bestaande groenvoorzieningen moeten beter worden onderhouden.
 • Om de veiligheid van wandelaars en fietsers te verbeteren (waarborgen) moet de auto in de binnenstad te gast zijn.
 • Inwoners worden intensiever betrokken bij de nieuwbouwplannen voor sporthal De Meent en het Schoonhovens College.
 • We realiseren meer betaalbare woningen voor eigen inwoners.
 • De veerpoort moet voorzien worden van een slagboom met kenteken-herkenning. Inwoners moeten bij hun huis kunnen komen en bedrijven moeten kunnen laden en lossen.
 • We pakken de aso’s aan.

Stolwijk

 • Voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid komt er een tweede rotonde op de aansluiting Koolwijkseweg en de N207.
 • Ook realiseren we een aansluiting op de N207 aan de kant van Gouda, zodat de Populierenlaan en de dorpskern ontzien worden voor verkeer naar de wijken en voor sluipverkeer naar Haastrecht.
 • De bestaande groenvoorzieningen moeten beter worden onderhouden.
 • We realiseren meer betaalbare woningen voor eigen inwoners.
 • Er komt een geluidsscherm langs de N207.
 • We pakken de aso’s aan.

Vlist

 • We nemen de nodige maatregelen om sluipverkeer tegen te houden.
 • Er komt een veilige fietsroute langs doorgaande wegen.
 • Ook komt er betere verlichting op de doorgaande wegen.
 • Er komen betere verbindingen in het openbaar vervoer en een uitbreiding van het openbaar vervoer in de avonduren en de weekenden.
 • Leefbaar Krimpenerwaard zet zich in om de bestaande relatie met Polsbroek te versterken.