Leefbaar Krimpenerwaard heeft de volgende kernpunten:

 • We creëren meer arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Ook creëren we meer stageplaatsen voor onze jongeren. We gaan dit realiseren met behulp van subsidies en ondersteuning vanuit de gemeente Krimpenerwaard.
 • Leefbaar Krimpenerwaard wil ouderen en hulpbehoeftigen helpen met het onderhoud van hun huis en/of buitenruimte.
 • Er komt een bijdrage in de kosten voor huiswerkbegeleiding voor leerlingen uit gezinnen die het financieel niet kunnen dragen. We sluiten aan bij de landelijke regelingen als het om een achterstand door corona gaat.
 • We verhogen de bijdrage van de gemeente op kosten voor school voor gezinnen die het financieel niet kunnen dragen.
 • We stellen een stappenplan op voor een lesbienne-, homo-, biseksueel-, transgender- en interseksueel- (LHBTI+)beleid voor de gemeente Krimpenerwaard. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de Regenbooggids voor gemeenten. Zo hangen we bijvoorbeeld twee keer per jaar de regenboogvlag op. Op deze manier creëren we meer bewustzijn en acceptatie voor het moment dat iemand openlijk voor zijn of haar seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt.
 • De gemeente Krimpenerwaard moet geld steken in voorlichting aan inwoners over LHBTI+-acceptatie. Hier is nog veel werk te doen in alle groepen van onze samenleving, waaronder nieuwkomers en zwaar gelovigen.
 • De huidige voorrangsregels voor statushouders moeten worden afgeschaft. Door landelijk beleid is er een enorme woningcrisis. We geven geen voorrang aan nieuwe inwoners. Iedereen moet wachten op zijn beurt.
 • De duur van schuldhulpverlening moet worden ingekort, waardoor mensen eerder uit de problemen zijn.
 • We gaan niet bezuinigen op minima-regelingen. Mensen met een bijstandsuitkering mogen iets bijverdienen om zo sneller uit de bijstand te komen en werkervaring op te bouwen.
 • Mensen moeten zich inzetten voor de gemeenschap als tegenprestatie bij een uitkering, bijvoorbeeld door te helpen bij zorginstellingen of bij gemeentelijke diensten.
 • Wij willen geen AZC in Krimpenerwaard. Mogelijke overlast kan niet worden gehandhaafd met de huidige bezetting die wij hebben. We gaan verspreid over de gemeente statushouders opnemen.
 • Leefbaar Krimpenerwaard wil de problemen voor slachtoffers van toeslagenaffaire voor eens en voor altijd gaan oplossen.