Leefbaar Krimpenerwaard heeft de volgende kernpunten:

  • Op alle toegangswegen mogen onze gasten prominenter en hartelijker welkom worden geheten dan nu het geval is. Borden zijn te klein en te standaard. Wij willen laten zien waar we trots op zijn!
  • Leefbaar Krimpenerwaard wil toerisme bevorderen door het uitbreiden van de overnachtingsmogelijkheden.
  • We investeren in het beschermen en uitbreiden van ons agrarische cultuurlandschap, nieuwe recreatiegebieden en bossen. Zo krijgen we minder leegstaande weilanden en braakliggende gronden. We planten meer bomen.
  • Het programma Veenweiden Krimpenerwaard wordt uitgebreid, waarin provincie, gemeente, hoogheemraadschap, agrarische partijen en natuur- en recreatieorganisaties samenwerken om 2.250 hectare nieuwe natuur te realiseren. Wat ons betreft mag dat 4.000 hectare worden, zodat De Krimpenerwaard echt het Groene hart van Nederland wordt!
  • We makende vestiging van een kleinschalig vakantiepark mogelijk. Het park moet wel passen in de omgeving.
  • We ondersteunen boeren bij het genereren van andere inkomsten zoals een Bed en Breakfast, toeristische activiteiten, kamperen bij de boer en een biologisch dynamische boerderijwinkel.