Leefbaar Krimpenerwaard heeft de volgende kernpunten:

Openbaar vervoer

 • Openbaar vervoer in de regio moet gratis worden voor 67-plussers, zodat ouderen makkelijker de deur uit kunnen.
 • Openbaar vervoer in de regio moet ook gratis worden voor middelbare scholieren.
 • We organiseren shuttlebusjes van kernen naar P&R en transferia.
 • Er moeten betere verbindingen komen in het openbaar vervoer met de gemeenten en regio’s om ons heen.
 • We maken ons hard voor uitbreiding van het openbaar vervoer in de avonduren en de weekenden.
 • Er moet een eigen belbus voor de Krimpenerwaard komen.
 • We onderzoeken alternatieve methodes voor woon-werkverkeer, zoals een kabelbaan naar Kralingse Zoom en een nieuwe waterbus tussen Bergambacht/ Schoonhoven en Rotterdam en een watertaxi tussen Gouderak en Rotterdam.
 • De waterbus moet bereikbaar worden met het openbaar vervoer.
 • Tarieven voor het openbaar vervoer bij de verschillende vervoerders moeten gelijkgetrokken worden.

Mobiliteit en parkeren

 • De huidige parkeernorm is in veel kernen te laag. Het ontbreekt aan voldoende parkeerplaatsen in de wijken, bij winkels en bij scholen.
 • We realiseren meer oplaadpunten voor elektrische auto’s. Laadpalen in lantaarnpalen zijn een  goed alternatief.
 • We gaan geen bestaande parkeerplekken opheffen voor elektrische auto’s.

Wegen / infrastructuur

 • Leefbaar Krimpenerwaard is geen voorstander van een autobrug tussen de Krimpenerwaard en Ridderkerk, omdat het huidige wegennet in de Krimpenerwaard dat niet aankan.
 • Wij zijn wel voorstander van een fiets- en openbaar-vervoer-verbinding. Dit kan wel op draagvlak rekenen in Ridderkerk.
 • Er komt een verbod op pleziervaart bij de Algerabrug tussen zes uur ‘s ochtends en acht uur ‘s avonds. Hiermee volgen wij de Amsterdamse sluitingstijden (einde van de hoge mastenroute).
 • We realiseren een vierbaans Algerabrug (2 stroken heen en 2 stroken terug) door het aanleggen van een extra fietsbrug.
 • Wij willen dat er een vaste verbinding komt naar Alblasserwaard over de Lek en naar Nieuwerkerk aan den IJssel over de Hollandse IJssel voor fietsverkeer, openbaar vervoer en hulpdiensten. De connectie zorgt dat we sneller en altijd (24/7) bereikbaar zijn voor hulpdiensten en maakt snelle ontruiming van de polder in geval van rampen mogelijk.
 • We leggen (verlengde) doelrijstroken en een suggestiestrook voor openbaar vervoer van Bergambacht langs de N210 naar Rotterdam en langs de N207 naar Gouda aan.
 • We maken afspraken met de Provincie en de gemeente Gouda over de verbetering van de doorstroming van de N207 bij Gouda richting A20.
 • We gaan een P&R bij Bergambacht op de kruising van de N207 en de N210 realiseren.
 • Ook realiseren we een P&R bij Schoonhoven op de kruising van de N201 en de route naar de pond.
 • We verbeteren de huidige fietsinfrastructuur door het netwerk van fietspaden met elkaar te verbinden en meer bruggen over watergangen te maken.
 • We leggen gescheiden fietspaden aan en laten deze aansluiten op de omliggende gemeenten. We maken fietspaden geschikt voor snel fietsverkeer.
 • We zijn trots op Krimpenerwaard: dit tonen we door echt alle rotondes op de provinciale wegen aantrekkelijk te maken en te laten zien waar we mee bezig zijn.
 • Gebieden rond scholen worden autoluw en we gaan Kiss & Ride-zones inrichten.
 • We willen minder zwaar vrachtverkeer in de kernen. Dit realiseren we door middel van een milieuzone voor vrachtverkeer, een weegbrug en cameratoezicht.