Leefbaar Krimpenerwaard heeft de volgende kernpunten:

  • Wij stimuleren en versterken de karakteristieke dorpen en kernen. Wij zorgen ervoor dat u trots kunt blijven op uw eigen kern.
  • Het beleid van de gemeente moet dorpsgericht zijn. De inwoners staan centraal.
  • We willen een dorpsraad per kern invoeren, waar met vaste regelmaat overleg mee wordt gevoerd.
  • De inwoners moeten over belangrijke onderwerpen hun mening kunnen geven via een referendum over belangrijke lokale beslissingen in de kern(en).
  • Wij maken ons hard voor leefbare dorpskernen met behoud en uitbreiding van lokale winkeliers. We stimuleren lokale dorpshuizen.
  • Ieder dorp krijgt een eigen cultuur-/dorpshuis voor verenigingen, een bibliotheek, een servicepunt van de gemeente en een werklocatie voor de handhavers.
  • We stimuleren het gebruik van buurtapps, zodat men meer met elkaar in contact komt en elkaar op de hoogte brengt van ontwikkelingen in de buurt.