Leefbaar Krimpenerwaard heeft de volgende kernpunten:

  • We zetten ons in voor meer activiteiten voor jongeren tussen de tien en achttien jaar, door bijvoorbeeld het op poten zetten van een jeugdsoos in de kernen. Dit doen we in samenwerking met Jongerenwerk Krimpenerwaard.
  • Er moeten ontmoetingsplekken voor de jeugd komen, zonder dat overlast plaatsvindt op bestaande speel- en groenvoorzieningen.
  • We verbeteren het onderhoud van speeltuinen en speelweiden. We stellen een speeltuinenplan op samen met en door kinderen (kinderraad). Een wijk zonder speeltuin is geen leefbare woonwijk.
  • De overheid moet bij het overdragen van taken aan de gemeente voldoende financiële middelen meegeven voor de jeugdzorg. Als dat te weinig is laten wij niemand in de kou staan. Goede jeugdzorg is voor onze inwoners van groot belang!