Leefbaar Krimpenerwaard heeft de volgende kernpunten:

 • De gemeentelijke lasten zijn al fors en mogen daarom niet verder oplopen.
 • We stimuleren de werkgelegenheid en geven ondernemers de ruimte om uit te breiden. Onze ondernemers zijn de ruggengraat van de Krimpenerwaard.
 • We verkorten de termijnen voor het verstrekken van vergunningen aan ondernemers waar mogelijk, zolang dit anderen niet benadeeld. De huidige termijnen zijn landelijk bepaald. Het versnellen hiervan is voor ondernemers van groot belang.
 • We gaan zorgen voor up-to-date bedrijventerreinen voor lokaal ondernemerschap en voor een gezond lokaal ondernemingsklimaat, zodat behoud van leefbaarheid en werkgelegenheid gestimuleerd wordt.
 • We pakken de leegstand op bedrijfsterreinen aan! Als een andere functie van de terreinen noodzakelijk is passen we de bestemmingsplannen aan.
 • Wij willen uniforme winkeltijden voor de gehele gemeente Krimpenerwaard.
 • Alle winkels mogen op zondag open zijn tussen 12.00 en 18.00 uur. We volgen daarmee het landelijke beleid.
 • We willen de horecasluitingstijden verruimen tot 05.00 uur, waarbij geen geluidshinder na middernacht mag plaats inden, we willen immers leefbare woonkernen.
 • De weekmarkten blijven behouden en/of worden uitgebreid.
 • Wij vinden het belangrijk dat er  feesten gehouden kunnen worden in de dorpen. Daarom geven wij elke kern een eigen dorpsbudget met een vast startbedrag, aangevuld met een bedrag afhankelijk van het aantal inwoners.
 • Leefbaar Krimpenerwaard is voorstander van een koop-lokaal-beleid en we willen onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid van een Krimpenerwaardpas. Dit is een kortingspas voor onze inwoners voor activiteiten, aankopen in winkels en toegang tot musea.
 • We stimuleren duurzaam ondernemen.
 • Enecogelden, die beschikbaar zijn gekomen moeten gaan naar duurzaamheidsmaatregelen.
 • We zorgen voor een goede compensatie voor boeren bij onteigening.
 • Wij streven ernaar een beter voorstel te doen dan onze landelijke regeling voor boeren die willen stoppen.
 • Boerenbedrijven worden geholpen bij het omzetten van hun bedrijfsvoering daar waar dat mogelijk is.